Sporty mało znane

W tym artykule chciałbym napisać o kilku sportach które są bardzo mało spotykane. Zazwyczaj wiąże się z tym tradycja i kultura danego państwa. To co przykładowo w Polsce jest mało popularne, wcale nie musi być takie w innym kraju, często nawet sąsiednim. Zacznijmy może od takiego sportu jak curling. Jest to sport który polega na posuwaniu kamieni po lodowej tafli. Grają dwie drużyny, i należy własne kamienie umieścić bliżej środka celu oddalonego o 50 m od miejsca skąd się posuwa kamienie, oraz tak wybić kamienie przeciwnika z tego pola, by oddaliły się one jak najdalej centrum pola. Jest to z reszta bardzo popularna gra na północy Europy, począwszy od Wielkiej Brytanii po Irlandię, Islandię itp. Kolejnym mało popularnym sportem w Polsce jest rugby. Sport bardzo ciekawy, niezwykle widowiskowy i kontaktowy. W Polsce jednakże istnieje tylko 8 oficjalnych drużyn tego sportu, a mecze ligowe niestety nie przyciągają tłumów na widownię. Sport ten także jest niezwykle popularny na wyspach, a nawet w Afryce, przykładowo tytuł vice mistrza Rugby należy do Republiki Południowej Afryki.